Lidé se plavili na kratší či delší vzdálenosti již ve starověku. Nejčastěji se ale mluví o zámořských objevech na konci středověku a začátku novověku,od poloviny 15. do konce 16. století.
Dejte mi v diskusi vědět, o kterém mořeplavci by se vám líbil článek.  www.Ballydonna.eu                      
Slavní mořeplavci a objeviteléImage result for marco poloMarco Polo (1254-1324),
Ital, kupec z Benátek, podnikl v letech 1271-1295 cestu zčásti po souši, zčásti lodí do Persie,  přes Indický oceán do Přední Indie, na Sundské ostrovy a do Jižní Číny

Image result for Bartolomeu DiasBartolomeo Diaz (1450-1500),
Portugalec, plavil se v letech 1477-1478 kolem západní Afriky, objevil ústí řeky Kongo a jižní mys, který nazval Bouřlivý. Aby to námořníky neodrazovalo, byl přejmenován na mys Dobré naděje

Image result for Kryštof KolumbusKryštof Kolumbus (1446-1506),
Španěl, lodi Santa Maria, Nińa a Pinta. V roce 1492 přistál u východního břehu Ameriky. Domníval se, že našel západní cestu do Indie as nikdy se nedověděl, že objevil nový kontinent.

Image result for Amerigo VespucciAmerigo Vespucci (1451-1512),
Ital, pokládán za objevitele Jižní Ameriky (1499), u které podle některých badatelů přistál prvně Vincente Yáňez Pinzón (1500). Vespucci jako první vystoupil s teorií o objevení nového kontinentu, který dostal jeho jméno – Amerika.

Image result for Vasco da GamaVasco de Gama (1449-1524),
Portugalec), lodi Sao Gabriel, Sao Raphael a Berrio. V letech 1497-1498 poprvé obeplul Afriku a našel námořní cestu do Indie.

Image result for Vasco Nuňez de BalboaVasco Nuňez de Balboua (1476-1517),
Španěl, 1513 přistál ve Střední Americe, překročil Panamskou šíji a prví spatřil Tichý oceán. Znelíbil se králi Karlu Španělskému, byl zajat trestnou výpravou a 1517 v Darienu popraven.

Image result for Fernao MagalhaesFernao Magalhaes (též Magellanes 1480-1521),
Portugalec, vyplul 1519 ve službách španělského krále s vlajkovou lodí Trinidad a čtyřmi dalšími loděmi – celkem 270 mužů, na západ. Obeplul Jižní Ameriku, objevil Ohňovou zemi (Megellanova úžina), mys Hornův, přeplul Tichý oceán. 1521 byl zavražděn domorodci na Molukách. Plavbu dokončil kapitán Juan Sebastián del Cano, vrátil se 1522 pouze s lodí Victoria a s 18 muži. Tato výprava poprvé obeplula svět.

Image result for Sir Francis DrakeSir Francis Drake (1540-1596),
Angličan, zkušený námořník a válečník, pirát, urputný nepřítel Španělů. Obeplul poprvé svět pod anglickou vlajkou. Objevil Kalifornii, přivezl do Evropy brambory, porazil španělskou tzv. Zlatou flotilu. Královna Alžběta ho na palubě jeho lodi Golden Hind povýšila do rytířského stavu. 1596 padl v bitvě u Porto Bello.

Barents.jpgVilém Barents (     -1595),
Holanďan, vydal se jako první mořeplavec na sever (dnes Barentsovo moře), objevil Špicberky, zemřel u ústí Pečory u Nové Země.

Image result for William BaffinWilliam Baffin (1584-1622),
Angličan, další polární mořeplavec, kolem roku 1600 objevil Grónsko a Nový Foundland. Dodnes názvy Baffinova země a Baffinova zátoka.

Image result for Willem JanszoonWillem Janszoon (        ),
Holanďan, při plavbě 1605-1606 vstoupil jako první Evropan na pobřeží Austrálie. Tento kontinent objevili již v první polovině 16.století Portugalci, jak o tom svědčí nálezy lodních děl. Autorem názvu Jižní země – Terra Australis – Austrálie je britská mořeplavec Matthew Flinders (jeho kniha s tímto názvem vyšla 1814).

Image result for Henry HudsonHenry Hudson (1550-1611),
Angličan, polární badatel, proplul s lodí Discovery podél Labradoru do Hudsonovy zátoky. Pro těžké podmínky vypukla vzpoura. 26.6.1611 byl Hudson se synem Johnem a 8 muži vsazen do člunu bez zásob. Víc o nich nikdo neslyšel.

Image result for Abel Janszoon TasmanAbel Janszoon Tasman (1602-1659),
Holanďan, badatel v Tichomoří. 1638 podnikal výzkumy kolem Japonska a Číny, 1642 objevil Tasmánii a Nový Zéland.

Image result for Vitus BeringVitus Bering (1680-1641),
Dán, proplul 1728 kolem Japonska a Kamčatky na sever a objevil průliv mezi Asií a Aljaškou, dnešní Beringovu úžinu.

Image result for James CookJames Cook (1728-1779),
Angličan, významný badatel v Tichomoří. První plavba 1763, loď Endeavour, objevil Tahiti, přistál v Austrálii. Druhá plavba 1770, lodi Resolution a Adventure, třetí plavba 1776-1779, lodi Resolution a Discovery. Objevil Přátelské ostrovy (Tonga), Kaledonii a Havaj. Také on hledal marně jižní pól. 1779 byl domorodci na Havaji zavražděn.

Image result for Jean Francois LapérouseJean Francois Lapérouse 1741-1788),
Francouz, loď Astrolabe, objevil Velikonoční ostrovy a úžinu spojující moře Ochotské a Japonské (Lapérousův průliv). 1788 výprava beze stopy zmizela. Záhadu rozluštil 1826 Dumont d Urvilles s novou korvetou Astrolabe: Lapérousova výprava byla vyvražděna domorodci v Melanés
Image result for William BlighWilliam Bligh,
Neblaze proslulý kapitán obchodní lodi Bounty. Svou hrubostí vyvolal 1789 vzpouru . Byl vysazen s 18 muži do člunu 23 sto dlouhého.Doplul do Kupangu na ostrově Timoru. Bligh drží rekord v plavbě záchranným člunem: bez navigačních pomůcek urazil za 41 dní 3618 námořních mil.

Image result for Fadějev Fadějevič BellingshausenFadějev Fadějevič Bellingshausen
vedl 1820 jednu výpravu a
Image result for Edward BransfieldEdward Bransfield
jinou.
Obě spatřily nový kontinent: Antarktidu. Dnes už lze těžko zjistit, která z výprav ho spatřila dřív, žádná se však neodvážila přistát.

Image result for Fridtjof NansenFridtjof Nansen (1861-1930),
Nor, polární badatel, 1893-1896 nechává svou loď Fram zamrznout v ledu a pokouší se s plovoucím ledem dosáhnout severního pólu.